Električni kotao BOSCH eTronic 7000 EU sa elektronskom pumpom

Električni kotao BOSCH eTronic 7000 EU sa elektronskom pumpom

pdf1Elektricni kotao BOSCH eTronic 7000 EU.pdf

 

Električni kotao za grejanje prostora i pripremu potrošne tople vode u akumulacionom bojleru (pomoću preklopnog trokrakog ventila)

Široka ponuda modela sa raspoloživim snagama:

6 / 9 / 12 / 18 / 24 kW

Kompaktno ‘’BLOK’’ rešenje sa elektronskom pumpom, ekspanzionom posudom i sigurnosnim ventilom.

Multifunkcionalni kolor displej sa prikazom svih bitnih parametara (temperatura, pritisak, snaga, pumpa, sobni termostat). Prikaz zadatih i trenutno izmerenih vrednosti.

U slučaju kvara prikaz kodova upozorenja i kodova grešaka na displeju.

Zaštita od pregrevanja pomoću sigurnosnog temperaturnog graničnika i daljinskog naponskog okidača (u redovnom radu bez naponskog opterećenja).

Softversko praćenje opterećenja releja i grejača uz optimizovano uključivanje releja i grejača sa najkraćim vremenom rada.

Softversko praćenje opterećenja faze. Simetrično opterećenje električne mreže napajanja.

Modulacioni način uključivanja/isključivanja grejača prilikom dostizanja podešene snage (grejači se stepenasto isključuju prilikom dostizanja željene temperature polaznog voda).

Mogućnost širokog opsega podešavanja snaga u okviru nominalne snage kotla:

Automatika kotla podeljena na mrežnu ploču, procesorsku ploču i relejne ploče. U slučaju kvara znatno jeftinija popravka od integrisanih rešenja.

Ulaz električnih kablova u kotao moguć sa tri strane:

-sa gornje strane

-sa donje strane

-sa zadnje (leđne) strane