Cevoflex Gumeni kompezator MIP Ćuprija

Cevoflex Gumeni kompezator MIP Ćuprija

Primena gumenih kompenzatora

Gumeni komrenzatori se koriste za prigušivanje šumova i preuzimanje manjih vibracija uglavnom u sistemima centralnog grejanja za sprečavanje prenosa šumova iz podstanica i kotlarnica po cevima u ostale prostorije zgrade. Električno je neprovodljiv, otporan na stajanje i temperaturno otporan na toplu vodu.
Kod grejanja do 110° C za preuzimanje šumova, vibracija i eliminaciju zvuka u cevovodima. Telo je od elastične gume sa uvulkaniziranim prirubnicama. Nije podesan za preuzimanje napetosti, rastezanja i kompenzaciju osnih pomeranja instalacija.
Konstrukcija gumenih kompenzatora

Telo gumenih kompenzatora se izrađuje od gumene smese NR-SBR 65-70Sh sa uvulkaniziranim prirubnicama. Pečenje se vrši na temperaturi od 150° C.

Kategorija:
has been added to your cart:
Checkout