Aksijalni kompenzator

Aksijalni kompenzator

Primena aksijalnih komenzatora

Aksijalni kompenzator je prihvaćen kao glavni metod kompenzacije za cevovode kod kojih dolazi do istezanja usled promena temperature, pritiska ili spoljnih uticaja.

Konstrukcija aksijalnih kompenzatora

Harmonikasti deo kompenzatora je izrađen od nerđajućeg čelika u jednom ili više slojeva. Krajevi mogu biti na zavarivanje ili prirubnički, zavisno od potrebe. Kod većine promera kompenzatori imaju četiri standardna pomaka. Uobičajena je isporuka sa unitrašnjim rukavcima od nerđajućeg lima.
Preduzeće Expont je distributer proizvoda kompanije „Đuro Đaković kompenzatori d.o.o“. Cene aksijalnih kompenzatora nisu navedene jer se oni naručuju po posebnim upitima.

Kategorija:
has been added to your cart:
Checkout