BIO-CET

Peć na čvrsto gorivo za CG snage 17-29 kW

Opis

Čelični toplovodni kotlovi BIO-CET predviđeni su za loženje čvrstim gorivom, a namenjeni su za centralno grijanje objekata i kuvanju hrane. Izrađuju se u izvedbi bez pumpe, nazivnog toplotnog učinka 17, 23 i 29 kW. Prostoriju u kojoj su ugrađeni greju i preko grejne ploče. Sam naziv “etažni” ne isključuje njihovo korišćenje za zagrevanje i više od jedne etaže, ako je potreba za toplotom u skladu sa njihovim nazivnim učinkom. Mogu se ugrađivati na zatvorene i otvorene sisteme centralnog grejanja. Promenom položaja rešetke ložišta jednostavno se prilagođavaju potrebama za grejanjem prostora. Moderan dizajn i dimenzije koje se uklapaju u standardne dimenzije kuhinjskih elemenata čine njihovu ugradnju prihvatljivom u kuhinji ali i u nekom drugom delu kuće ili stana, gde postoji priključak na dimnjak. Izrađeni su u skladu sa standardom EN 12815 i ISO 9001/2008.

Čelični toplovodni kotlovi BIO-CET predviđeni su za loženje čvrstim gorivom, a namenjeni su za centralno grejanje objekata i kuvanju hrane. Izrađuju se u izvedbi bez pumpe, nazivnog toplotnog učinka 17, 23 i 29 kW.