Alupex cev

Alupex cev

Alupex cevi imaju široku primenu u instalacijama grejanja za distribuciju vode za piće i hlađenje pri visokim i niskim temperaturama, kao i za distribuciju vazduha. To su višeslojne cevi, sastavljene od nekoliko slojeva, gde je: unutrašnji i spoljašnji sloj cevi – umreženi polietilen, a središnji sloj aluminijum zavaren celom dužinom. Otporne su na koroziju i nagrizanje.
Maksimalna radna temperatura je 95ºC i pritisak 10 bara.
Ne propušta kiseonik, padovi pritiska su veoma mali, gde vremenom postaju konstantni.

Višeslojne cevi su otporne na mehanicka oštecenja. Za dodatnu mehanicku sigurnost mogu se postaviti u PE zaštitnoj rebrastoj cevi. Zaštitna cev ne može nadoknaditi toplotnu izolaciju.
Unutrašnji sloj cevi je od polietiiena, materijala koji se koristi u prehrambenoj industriji za ambalažu, na primer ambalažu za sokove i vodu. Cevi odgovaraju normativima za pijacu vodu prema Pravilniku o pijacoj vodi ( osnova direktiva EU, EN 805).
Korozija odnosno razjedanje materijala predstavlja u celicnim instalacijama problem, koji se povecava sa godinama korištenja.
U cevima je prisutna agresivnost transportovanog medija, spoljni sloj cevi mogu da razjedaju krec i cement. Višeslojne cevi imaju iznutra i spolja polietilen, koji je na te procese otporan.
Vodeni kamenac se na zidovima višeslojnih cevi ne sakuplja.

Kategorija: