Alupex cev HENCO

Alupex cev HENCO

Sve višeslojne cevi HENCO se koriste u instalacijama sa radnim pritiskom do 10 bara i temperaturom medija do 95°C u konstantnom korišcenju, ili sa kratkotrajnim preopterecenjem do 110°C.
Ista cev se koristi za sve kucne instalacije: vodovod, radijatorsko grejanje, podno grejanje i hladenje sa konvektorima. Svi materijali stare. Radni i životni vek polimera i višeslojnih cevi zavisi od pritiska i temperature, Normativ DVGW propisuje, da moraju višeslojne cevi posle 50 godina neprekidnog korištenja pri temperaturi 7ffC, izdržati pritisak 15 bara. Krajnja mehanicka tvrdoca HENCO cevi posle 50 godina radnog veka je veca od propisane, 28 bara.

Primer podnog grejanja: uzmimo dva klupka cevi od po 100 m, sa temperaturnom razlikom 19°C. Klupko iz PE-X cevi ce se produžiti za 371 mm, klupko iz HENCO višeslojne cevi PE-Xc/AI/PE-Xc za samo 47,5 mm,
Kiseonik u vazduhu ima osobine, da kroz zid polietilenskih cevi prolazi u instalaciju. Na zidovima kotlova i armatura stvara okside, koji smanjuju toplotnu provodijivost i skracuju životni vek ukupne instalacije (važi za instalacije radijatorskog i podnog grejanja). PE-X cevi imaju uprkos EVOH filma max 94% zaštitu, sloj aiuminijuma u višeslojnim cevima predstavlja sigurnu zaštitu 100%,
Primer: koeficijent prolaza kiseonika OTR se povecava sa temperaturom i relativnom vlažnošcu. Vec kod 45°C i 65% RV propušta EVOH zaštita kod PE-X cevima 3,0 cm3/20/jm x m2 x dan x bar kiseonika.

Višeslojne cevi su otporne na mehanicka oštecenja. Za dodatnu mehanicku sigurnost mogu se nabaviti u PE zaštitnim rebrastim cevima. Zaštitna cev ne može nadoknaditi toplotnu izolaciju.

Unutrašnji sloj cevi je od polietiiena, materijala koji se koristi u prehrambenoj industriji za ambalažu, na primer ambalažu za sokove i vodu. Cevi odgovaraju normativima za pijacu vodu prema Pravilniku o pijacoj vodi ( osnova direktiva EU, EN 805).

Korozija odnosno razjedanje materijala predstavlja u celicnim instalacijama problem, koji se povecava sa godinama korištenja. U cevima je prisutna agresivnost transportovanog medija, spoljni sloj cevi mogu da razjedaju krec i cement. Višeslojne cevi imaju iznutra i spoija polietilen, koji je na te probleme otporan.
Vodeni kamenac se na zidovima višeslojnih cevi HENCO ne sakuplja,
Fitinzi iz legura imaju na spoju sa celnom stranom cevi prsten izteflona. To sprecava spoj izmedu aiuminijuma u višeslojnoj cevi sa bakrom u fitingu ( galvanski spoj).

Kategorija: