ALFA TERM 27

 •  Štednjak izrađen od livenih i limenih delova koji su zaštićeni farbom, lakom i emajlom otpornim na visoke temperature.
 •  Kotao izrađen od specijalnog kotlovskog lima.
 •  Priključivanje  na dimnjak: bočno i odozgo.
 •  Mogućnost odabira ´´levog´´ ili ´´desnog´´ štednjaka.
 •  Kuvanje na celoj površini čelične plotne.
 •  Specijalni ključ za otvaranje vrata ložišta u slučaju pregrevanja ložišta.
 •  Dodatnu sigurnost obezbeđuju termostat–meri nivo temperature vode u kotlu i manometar –meri nivo pritiska vode u kotlu.
 •  Podešavanjem ulaza primarnog vazduha u ložište, posebnim regulatorom, automatski se podešava temperatura vode u kotlu a samim tim i trenutna snaga kotla.
 •  Podešavanjem dovoda sekundarnog vazduha pomoću posebnog regulatora obezbeđuje se efikasnije sagorevanje.
 •  Regulatorom dovoda tercijarnog vazduha podešava se sagorevanje nesagorelih materija; aktivira se u slučaju korišćenja uglja kao goriva.
 •  Duplo staklo na vratima rerne sa ugrađenim termometrom.
 •  Dva položaja livene rešetke u ložištu omogućava prilagođavanje rada štednjaka hladnijem i toplijem vremenu.
 •  Lako pokretljiva fioka za gorivo u donjem delu štednjaka.
 •  Specijalan otvor za čišćenje unutrašnjosti štednjaka.
 •  Mogućnost skidanja plotne i temeljnog čišćenja.