Ventil ravni zaporni MIP Ćuprija

Ventil ravni zaporni MIP Ćuprija

Primena ravnih zapornih ventila

Ravni zaporni ventili predstavljaju najšire korišćeni i najraznovrsniji tip cevnih zatvarača. Njihova glavna primena je u regulisanju protoka tečnih i gasovitih fluida, u slučajevima čestih otvaranja i zatvaranja. Najčešću primenu nalaze u cevovodima niskog pritiska. Zaustavljanje ili pokretanje struje se postiže pomeranjem vretena sa tanjirićem (pečurkom) ka sedištu odnosno od sedišta. Poseduju dobra zaptivna svojstva. Ravni zaporni ventili mogu se primeniti na svim cevovodima i uređajima koji nisu agresivni (voda i vodena para do 220 C)

Tehnički podaci za ravne zaporne ventila

Standard armature: DIN 86255, JUS M.C5.023, EN 13709
Standard gabarita: DIN 3300, JUS M.C5.005 F1, EN 558-1, Red 1
Standard priključka ventila: DIN 2631, 2633, 2634, JUS M.B6.051, 053, 054, EN 1092-1, Tip B 1

Konstrukcija ravnih zapornih ventila

Kućište ravnih zapornih ventila je ravno sa prirubnicama na kraju, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradno dužinom prema standardu EN 558-1, Red 1. Priključne mere prirubnica su prema EN 1092-1, Tip B. Zatvarač ventila se radi kao poseban deo, veza sa vretenom je sigurna i čvrsta, ali omogućuje malo podešavanje položaja. Vreteno je izradjeno od nerđajućeg čelika, kao i zaptivna površina koja je izrađena od nerđajućeg materijala direktno navarenog na kućušte. Zaptivanje vretena direktno se vrši zaptivnim paketom izrađenim od kvatne pletenice na bazi čistog grafita koja ima otpornost na pritisak i temperaturu, kao i hemijski agresivne fluide.
Konstrukcija je u skladu sa EN 13709, maksimalni dozvoljeni diferencijalni pritisak donje strane zatvarača je prema traženom standardu, ali se može dozvoliti i diferencijalni pritisak jednak nazivnom pritisku ako se primeni rasteretni zatvarač i protok sa gornje strane preko zatvarača. materijali su specificirani u evropskim standardima, i za njih važi odnos radni pritisak / temperatura prema standardu EN 12561-1.

Ispitivanje ravnih zapornih ventila

Ispitivanje ravnih zapornih ventila se vrši na svakom ventilu u skljadu sa standardima za ispitivanje EN 12266-1, testovi P10, P11 i P12 i o tome se izdaju uverenja u skladu sa procedurama sertifikovanog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standarduISO 2001:2008.

Kategorija: