T-komad hromirani

T-komad hromirani

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

Kategorija: