SHUCOM PLAM BIOΣ

SHUCOM PLAM BIOΣ

ČELIČNI KOTLOVI SHUCOM PLAM BIOΣ

SA VISOKIM STEPENOM ISKORIŠĆENJA ZA INDIVIDUALNA I INDUSTRIJSKA POSTROJENJA

Kotlovi tipa SHUCOM PLAM BIOΣ izrađeni su na bazi dugogodišnjeg iskustva u konstruisanju i izradi kotlova, kao i korišćenja iskustva renomiranih evropskih proizvođača.

Konstrukcija kotlova usklađena je sa standardom JUS M.E6.110. Ova varijanta kotla namenjena je sagorevanju balirane slame. Ložište i konvektivni deo kotla prilagođeni su tako da se kod korišćenja goriva postiže potpuno sagorevanje, odlična razmena toplote i min. gubici u dimnim gasovima.Kotlovi snage od 20-65 KW su sa veštačkom promajom.

Telo kotla izrađeno je od kvalitetnih čelika i zavareno savremenim postupcima, što garantuje sigurnost u radu i dugi vek trajanja. Ložište je tropromajno od kojih je prva u samom ložištu gde se toplota predaje zračenjem preko velike površine ložišnog prostora. Druga promaja je između ložišta i cevnog snopa ogrničena svodom ložišta i horizontalnom pregradnom komorom, treća promaja je u cevnom snopu. Telo kotla je dobro izolovano, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

Loženje i čišćenje kotla je jednostavno i pristup unutrašnjosti kotla je obezbeđen dovoljno velikim vratima koja su izolovana trajnom vatrostalnom oblogom.

Kotrola sagorevanja pri korišćenju goriva vrši se regulatorom promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i na taj način reguliše se potrebna količina vazduha za sagorevanje.

Regulator promaje ne spada u standardnu opremu kotla.