Šelna dvodelna Cu

Šelna dvodelna Cu

Bakarne šelne dvodelne se koriste za montažu i fiksiranje para bakarnih cevi na zid ili plafon.
Isporučuju se za cevi dimenzija fi-15 do 35.