Regulator promaje Honeywell

Regulator promaje Honeywell

Regulator promaje HONEYWELL služi za „grubu“ regulaciju procesa sagorevanja kod kotlova na čvrsto gorivo. Postavlja se na fabrički ostavljeno mesto na prednjoj strani kotla, a lancem se povezuje sa donjim vratima kotla. Zatvaranjem/otvaranjem donjih vrata kotla pospešuje ili usporava proces sagorevanja.

Karakteristike:
  • Temperaturni opseg 30-90 C
  • Maksimalna radna temperatura 115 C
  • Dužina lančića 1.2 m
  • Vertikalni pomeraj lančića 53 mm
  • Nosivost lanca 100-600 g
Kategorija:
has been added to your cart:
Checkout