Razdelnik MS BROS

Razdelnik MS BROS

Kompaktni razdelnik predstavlja jednostavan sistem za pojedinačne spojeve grejnih tela. Oni se sastoje od sklopivih livenih razdelnika, komponenata u mesinganoj izvedbi. Proizvode se kao pojedinačne komponente. Spajanje je jednostavno i izvodi se bez alata navojnom vezom koristeći mufove za spajanje.
Navoj na ulazu u razdelnik može biti 1″ ili 5/4″. Na izlazu iz razdelnika su otvori sa navojem od 1/2″.
Razdelnik može imati 2, 3, 4 ili 5 krugova koji se korišćenjem mesinganih kompresionih spojnica mogu povezati sa bakarnim, čeličnim, alupeks ili PE-X cevima.
  • Maksimalna radna temperatura 110 C.
  • Maksimalni radni pritisak 10 bar.