Prigušni leptir

Prigušni leptir

Primena
Ravna prigušnica je namenjena za ugradnju u cevovode sistema za grejanje, provetravanje i klimatizaciju gde njome regulišem, menjamo izjednačavamo pritisak u pojedinim cevovodima. Primenjujemo je za vodu, vodenu paru, vazduh prema DIN 2401 za NP 6 do 120 C, za NP 16 do 300 C i za NP 25 od čeličnog liva do 400 C.

Konstrukcija
Ravna prigušnica je sastavljena od:
– tela prigušnice za NP 16 od SL 20 – osovine od nerđajućeg čelika Č 4170
– klapna, zatvarač od prokrona Č4580 – vijka za fiksiranje željenog položaja
– klapne – zaptivni materijal od grafitirang azbesta i klingerita
– odogvarajućih prirubnica sa grlom za NP 16 JUS M.B6.163 i vijaka a komplet, atest o ispitivanju na pritisak

Kategorija: