Manometar

Manometar

Manometar je merni uređaj koji meri statički pritisak gasova i tečnosti koji je veći od atmosferskog pritiska. Pokazuje razliku između pritiska radnog fluida (tečnosti ili gasa) i referentnog pritiska (atmosferskog pritiska).

Kategorija: