Konvencionalni Gasni kotao Fondital Antea

Konvencionalni Gasni kotao Fondital Antea

pdf1Gasni kotao Fondital Antea.pdf

pdf1  Upustvo Antea.pdf

 

Konvencionalni gasni kotao Fondital Antea

Kotao je opremljen integrisanim gasnim atmosferskim gorionikom i dostupne su sledeće verzije:
 • CTFS 24 AF kotao sa zapečaćenom komorom, prisilnom ventilacijom, elektronskim paljenjem i trenutnim snabdevanjem sanitarne tople vode;
 • CTN 24 AF kotao sa otvorenom komorom, prirodnom ventilacijom, elektronskim paljenjem i trenutnim snabdevanjem sanitarne tople vode;

Svi modeli su opremljeni sa detektorom jonizacije plamena. Kotlovi ispunjavaju zakonske zahteve koji su na snazi u zemlji destinacije navedene na njihovoj pločici sa podacima. Ugradnja u bilo kojoj drugoj zemlji može biti opasnost po ljude, životinje i imovinu.

Osnovne tehničke karakteristike:

 • Bimetarni bakarni izmenjivač toplote visokih perfomansi
 • Cirkulaciona pumpa sa integrisanim deaeratorom
 • 7-litarska ekspanziona posuda
 • Sigurnosni prekidač pritiska sprečava rad pod niskim pritiskom vode
 • STV prekidač prioritetnog protoka
 • Uređaj za ograničavanje protoka STV ( sanitarne tople vode ) na 10 litara/minut
 • Slavine za punjenje i pražnjenje kotla
 • STV i CG sonde temperature
 • Termostat
 • IPX4D električno zaštićena kontrolna tabla
 • Integrisana, modulaciona elektronska sigurnosna tabla
 • Elektronsko paljenje i uređaj za detekciju jonizacije plamena
 • Prekidač pritiska vazduha/dimnih gasova ( kod CTFS kotlova )
 • Termostat dimnih gasova ( kod CTN kotlova )
 • Dvostruki zaporni, modulacioni ventil za gas.
Kategorija: