Kalorimetar SONOCAL

Kalorimetar SONOCAL

Kalorimetar je elektronski uređaj namenjen obračunavanju potrošnje toplotne energije u zagrevanim objektima priključenim na sistem daljinskog grejanja. Moze biti ultrazvučni ili elektromagnetni. Koristi se za merenje dolazne i odlazne  temperature, koriste se temperaturne sonde sa temperaturnim  senzorom. U zavisnosti od broja ulaznih veličina, kalorimetar omogućava očitavanje: dolazne i odlazne temperature na toplovodu, trenutni i ukupni protok tople vode, kao i trenutne snage i utrošene toplotne energije. Uređaj se zasniva na modernim mikrokontrolerima, što mu daje brzinu i visoku tačnost merenja.
Funkcija uređaja je da broji impulse i da meri temperature u dolaznoj i odlaznoj grani toplovoda. Na osnovu dobijenih rezultata, izračunavaju se svi parametri neophodni za praćenje utroška toplotne energije.
Po pravilu poseduje komunikacijski port (RS 232, USB …) koji omogućava povezivanje lokalnih uređaja u jedinstvenu mrežu, čime se omogućava daljinska kontrola i nadzor, kao i daljinsko očitavanje potrošnje. U zavisnosti od potreba mogu se povezati i drugi komunikacioni uređaji (GSM terminal,  radio modem, optički interfejs,…)
Drugi broj u oznaci dimenzije predstavlja protok u m3/h.
Komlplet kalorimetra se sastoji od tela kalorimetra, računarske jedinice, dve temperaturske sonde, čaure za temperatursku sondu.
Kalorimetri imaju baterijsko napajanje i montiraju se na povratku. Rok trajanja je od 8 do 10 godina.

Kategorija:
has been added to your cart:
Checkout