Dimno koleno

Dimno koleno

Dimovodna kolena su svojim dimenzijama prilagođena brzom i jednostavnom priključenju na dimnjak svih poznatijih konstrukcija kotlova. Izrađeni su od čelinog lima debljine 1.2 -1.5 mm.
Dimovodna kolena mogu biti sa i bez otvora za čišćenje. Sa po jedne strane kolena imaju suženje prečnika tako da se međusobno lako spajaju. Površinska zaštita je urađena bojom koja izdžrava temperarure do 300 °C.
Karakteristike:
  • Dimni priključci su izvedeni prema preporukama standarda JUS M.R4.031;
  • Izrađeni su od hladno valjanog lima prema standardu JUS C.B4.016; Zaštita priključaka je urađena crnom vatro-otpornom bojom.
  • Osnovne veličine prečnika kolena su od 135 do 250 mm.
Kategorija: