Cirkulaciona pumpa THS

Cirkulaciona pumpa THS

Primena
Koriste se isključivo za transport čiste vode. Zabranjena je upotreba agresivnih i eksplozivnih tečnosti, kao i tečnosti koje sadrže nečistoće, vlakna itd.

Pumpe se koriste u sledećim uslovima:
– maksimalna temperatura vode 20 C do 110 C
– maksimalna temperatura ambijenta do 40 C
– stepen zaštite IP 44
– klasa izolacije H
– nivo buke  <45 dB
– količina glikola u vodi max. 20%