Fleksibilna veza izmedju instalacije i potrošača, najčešća primena je prilikom povezivanja bojlera i vodokotlića