Akumulator toplote P NES Deutsche Technologie

Akumulator toplote P NES Deutsche Technologie

pdf1 Akumulator toplote P NES dimenzije.pdf

AKUMULATOR TOPLOTE P NES Deutsche Technologie

Akumulatori toplote P NES se koriste za akumulaciju, čuvanje toplotne energije koju kotao proizvede, poboljšanje perfomansi sistema i uštedu energenta. Preporučuje se za sve sisteme grejanja a posebno na čvrsto gorivo. Obezbeđuje optimalan radni režim kotla, dozvoljavajući njegovo funkcionisanje maksimalnom snagom čak i kada sistem grejanja ne koristi svu toplotnu energiju. Višak toplotne energije se akumulira i čuva u akumulatoru toplote i koristi se kada se voda u sistemu sama po sebi ohladi.

Ima modela bez dodatnog izmenjivača, sa jednim ili dva izmenjivača. Dodatni izmenjivač omogućuje razmenu toplote između dva različita sistema grejanja, (Solarni kolektor – Konvencionalno grejanje – itd.) Omogućeno je korišćenje toplote do tri različita sistema grejanja i opciono sa električnim grejačem.

Na zahtev se može instalirati dodatni električni grejač.

Vertikalni su od čelika S235JR sa termoizolacijom od CFC poliuretanske pene  i PVC zaštitnim omotačem RAL 9006.

Kategorija: