Custom Single Product

Magnetni filteri RBM

RBM magnetni filteri predstavljaju najbolje rešenje za probleme u instalaciji koji nastaju
usled nečistoća, posebno od taloga i rđe koji nastaju kao posledica korozije i kamenca koji se
se stvaraju tokom normalnog rada sistema.
Zbog efikasnog i konstantnog rada, magnetni filter sakuplja sve
nečistoće prisutne u sistemu, sprečava ih da dalje cirkulišu, i na taj način
onemogućuju dalje habanje i oštećenje ostalih komponenti u sistemu,
pre svega cirkulacionih pumpi i izmenjivača toplote.
Magnetni filteri imaju kontinualnu zaštitnu akciju za kotlove.
Preporuka je da se magnetni filteri instaliraju na povratnom vodu, na ulazu u kotao,
kako bi se zaštitio od nečistoća iz sistema, posebno prilikom faze puštanja u rad.
Zahvaljujući kompaknim dimenzijama i različitim mogućnostima ugradnje,
mogu se montirati odmah ispod kotla ili u neposrednoj blizini,
čak i kada je na raspolaganju izuzetno mali prostor ili nema dovoljno mesta za tradicionalne
hvatače nečistoća.

Tehnicka dokumentacija MG1.pdf

Tehnicka dokumentacija Safecleaner2.pdf

Kategorija: